Obavještenje o nabavci

Usluge sanitarne sječe i izrade, izvoza tehničke oblovineje oblovine
Primicanje oblovine panja - traktorska vlaka i iznos cijepanih ds, ŠG 'Vlaseničko'
Nabavka usluga sanitarne sječe, primicanja, izvoza šds, šumarija Gornja Drinjača
Nabavka usluga primicanja oblovine u šumariji Banovići
Popravka i održavanje "Škoda" automobila
Nabavka usluga izrade šumskoprivredne osnove za ŠG "Majevičko" Srebrenik
Nabavka potrošnog materijala
Nabavka pločica za numeraciju trupaca
Nabavka sitnog inventara za proizvodnju, zaštitu i administraciju
Nabavka tonera i ketridža
Nabavka kancelarijskog materijala i šumskih kreda
Nabavka usluga izrade šumskoprivredne osnove za ŠPP "Vlaseničko" Turalići
0 0