ORGANIZACIONA STRUKTURA


Puni naziv: 
Javno preduzeće «Šume Tuzlanskog Kantona» dioničko društvo

Adresa: Fadila Kurtagića 1, Kladanj, 75280

Fax/tel: 035/621-075; 621-212;

e-mail: jpsumetk@bih.net.ba

web adresa: www.jpsumetk.ba

Broj zaposlenih: 536

Poslovne jedinice:
  1. ŠG »KONJUH» Kladanj
  2. ŠG »SPREČKO» Živinice
  3. ŠG »MAJEVIČKO» Srebrenik
  4. ŠG »VLASENIČKO» Turalići
  5. Direkcija
Organi Javnog preduzeća «Šume Tuzlanskog kantona» dd Kladanj su:

Slika

Uprava preduzeća:
Slika 62

Poslovne banke

  1. NLB Tuzlanska banka dd Tuzla, Filijala Kladanj;
  2. Unicredit Zagrebačka banka dd Poslovnica Živinice; 
  3. Union banka dd Sarajevo, Filijala Tuzla;
  4. Raiffeisen bank dd Sarajevo, Filijala Tuzla;

Javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona DD Kladanj je osnovano 2000. godine i pravni je sljedbenik sljedećih preduzeća: DD Šumarstvo „Miljevica“ Kladanj, PDS „Svatovac“ Živinice i JP „Birač Vlasenica“ Turalići.
Ovom preduzeću je povjereno gospodarenje državnim šumama na području Tuzlanskog kantona.Gospodarenje šumama u osnovi podrazumjeva plansko uzgajanje, zaštitu i kontrolisano korištenje šuma po šumsko gospodarskim područjima (Konjuh, Sprečko, Majevičko i Vlaseničko).

Pored pomenutih osnovnih djelatnosti preduzeće pruža stučno tehničke i organizacione usluge vlasnicima privatnih šuma na području Tuzlanskog kantona koji gazduju na površini od 44.713 ha.

Ukupna površina državnih šuma i šumskog zemljišta kojima gospodari preduzeće iznosi 72.435 ha.
Slika 64
0 0