KONTAKT OSOBE

 
Kontakt tel/fax/email                  tel 035/621-212    fax 035/621-075
                        direkcija@jpsumetk.ba

Kontakt Email Funkcija
huskic.a@jpsumetk.ba Almir Huskić vd Direktor Preduzeća
   
jasmin.mujic@jpsumetk.ba Jasmin Mujić vd Izvršni direktor za tehničke poslove
   
amira.m@jpsumetk.ba Amira Mašić vd Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove
   
nihad.avdic@jpsumetk.ba Nihad Avdić vd Izvršni direktor za pravne poslove
   
 pasalic.avdo@jpsumetk.ba Avdo Pašalić Sekretar Društva
   
mira.r@jpsumetk.ba  Mira Rustemović Glavni inžinjer za uzgajanje šuma, sjemenarstvo i rasadničku proizvodnju
   
meskovic.edin@jpsumetk.ba 
Edin Mešković Glavni inžinjer za integralnu zaštitu šuma i ekologiju
   
djozic.nela@jpsumetk.ba 
Nela Đozić Glavni inžinjer za iskorišćavanje šuma
   
   
sahbegovic.dijana@jpsumetk.ba Dijana Šahbegović Glavni inžinjer za uređivanje, projektovanje i razvoj
   
refik.h@jpsumetk.ba
Refik Hodžić Glavni inžinjer za sekundarne šumske proizvode, lovstvo i certificiranje
   
mezetovic.m@jpsumetk.ba
Mirza Mezetović Referent za prodaju
   
mirza.r@jpsumetk.ba
Mirza Rustemović Referent za javne nabavke
   
mevlida.m@jpsumetk.ba
Mevlida Muharemagić Referent za plaćanje, naplatu i int. raspodjelu
   
mirela.b@jpsumetk.ba
Mirela Buševac Referent za zastupanje i imov. pravne poslove
   
zehra.h@jpsumetk.ba Zehra Huskic Referent zaštite na radu i PPZ
   
zihnija.mujic@jpsumetk.ba
Zihnija Mujić Referent za statistiku i evidencije
   
nijaz.r@jpsumetk.ba
Nijaz Rustemnović Interni revizor
   
 adnan.busevac@jpsumetk.ba  Adnan Buševac Interni revizor
   
 
belma.c@jpsumetk.ba 
Belma Čučak Tehnički sekretar - arhivar
   
   
0 0