KONTAKT OSOBE

 
Kontakt tel/fax/email                  tel 035/621-212    fax 035/621-075
                        direkcija@jpsumetk.ba

Kontakt Email Funkcija
senadselimbasic@hotmail.com Senad Selimbašić vd Direktor Preduzeća
   
  Mira Rustemović vd Izvršni direktor za tehničke poslove
   
  Nermina Mahmutović vd Izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove
   
  Amra Gogić vd Izvršni direktor za pravne poslove
   
  Mirela Buševac Sekretar Društva
   
  Belma Čučak Tehnički sekretar - arhivar
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
0 0