Pismeno obavještenje o preuzetoj tenderskoj dokumentaciji šaljite na adnana.h@jpsumetk.ba.
Tenderska dokumentacija

„Tenderska dokumentacija se može preuzeti na web stranici ugovornog organa, uz obavezno pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta tenderska dokumentacija, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije. Ponuđači koji preuzmu tendersku dokumntaciju, a ne obavjeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatraće se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.“Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B Primicanje ŠDS od redovne sječe.odjel 146 Gostelja, ŠG Konjuh

icon

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B redovna i sanitarana sječa,primicanje,izvoz,iznos,.odjeli 38,43 S Drinjača i Gostelja odjeli 136,163 ŠG Konjuh

icon

Tenderska dokumentacija sanitarna sječa -Aneks II dio B,ŠG Sprečko -odjel 64,66,67,69,70 Turija,32,143,144 Oskova,odjel 8 D Krivaja

iconTenderska dokumentacija-Aneks II dio B redovna i sanitarna sječa,primicanje,izvoz,,.odjeli 30 G Drinjača i Gostelja odjeli 161,176 ŠG Konjuh 30.06.2020

icon


TD-Aneks II dio B redovna i sanitarna sječa,primicanje,izvoz,iznos odjeli 26,22,105,23,44,6,7 ŠG Konjuh

icon
Usluge eksploatacije ŠDS i izgradnje traktorskih vlaka po redovnom planu u odjelu 17, GJ Maoča, ŠG Majevičko

iconTenderska dokumentacija-Aneks II dio B redovna sječa,primicanje,izvoz,iznos odjeli 17,8,42 ŠG Konjuh

icon

Tenderska dokumentacija Redovan plan 2019 odjel 174 GJ Majevica Jablanička rijeka -Aneks II dio B,ŠG Majevičko

icon

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B,sanitarna sječa,primicanje,izvoz,iznos odjeli 127,2,111 ŠG Konjuh

iconTenderska dokumentacija Redovan plan 2019 odjel 170 GJ Majevica Jablanička rijeka -Aneks II dio B,ŠG MajevičkoTenderska dokumentacija-Aneks II dio B,sanitarna sječa,primicanje,izvoz,iznos odjeli 2,20,28,30,114 ŠG Konjuh

icon

Tenderska dokumentacija Redovan plan 2019 odjel 151 GJ Majevica Jablanička rijeka -Aneks II dio B,ŠG Majevičko


Tenderska dokumentacija Redovan plan 2018 odjel 53 GJ Janja Tavna -Aneks II dio B,ŠG Majevičko - II krugTenderska dokumentacija Redovan plan 2018 odjel 18 GJ Maoča -Aneks II dio B,ŠG Majevičko - III krug

Tenderska dokumentacija -Aneks II dio B,ŠG Vlaseničko 2019 primicanje i iznos redovan plan odjeli 84,77,53,60

icon


Tenderska dokumentacija Redovan plan 2018 odjel 18 GJ Maoča -Aneks II dio B,ŠG Majevičko - II krug

icon


Tenderska dokumentacija Redovna i sanitarna sječa,odjeli 39,77,21,133,128,22 2019 -Aneks II dio B,ŠG Sprečko

iconTenderska dokumentacija Redovan plan 2019 odjel 171 GJ Majevica Jablanička rijeka -Aneks II dio B,ŠG Majevičko

icon
Aneks II dio B, Sječa i izrada ,prim. izvoz i iznos ŠDS u šumariji G. Drinjača odjel 39,Srednja Drinjača odjel 46-1,57 i Gostelja 9

iconAneks II dio B,Sanit. sječa i izrada ,prim. izvoz i iznos ŠDS u šumariji G. Drinjača odjel 81 i Gostelja 114,28,30

icon


Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B,redovna i sanit.sječa,Gornja Drinjača 81,108,94,25,65,Srednja Drinjača odjel 50,30,51 i Gostelja odjeli 114,121,28,30,104-1,13

iconISPRAVKA Tenderska dokumentacija sanitarne sječe 2018 -Aneks II dio B,ŠG Sprečko - 13 lotova

icon
Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B,redovna i sanit.sječa,Srednja Drinjača odjel 37 i Gostelja odjeli 70,152,114,121

icon
Tenderska dokumentacija odjel 55 GJ Janja Tavna i 129 Majevica Jablanička r -Aneks II dio B,ŠG Majevičko

icon

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B,sanit.sječa,Gornja Drinjača odjel 27,S.Drinjača 50,71 i Gostelja odjeli 2,176

icon
Aneks II dio B,Sanit. sječa i izrada ,prim. izvoz i iznos ŠDS u šumariji G. Drinjača odjel 116, Srednja Drinjača odjeli 22,51,52 i 78 i Gostelja 106

icon
Tenderska dokumentacija Usluge sanitarne sječe i izrade,primicanja,izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata u šumariji Gornja Drinjača (odjeli 80,81,95),šumariji Gostelja odjel 121/1

Tenderska dokumentacija Redovan plan sanitarne sječe 2017.- Aneks II dio B, ŠG Konjuh- II krug

Tenderska dokumentacija Redovan plan 2017.- Aneks II dio B, ŠG Sprečko- II krug-Ispravka količina

Tenderska dokumentacija Redovan plan 2017.- Aneks II dio B, ŠG Vlaseničko- II krug.

Tenderska dokumentacija Redovan plan 2017.- Aneks II dio B, ŠG Sprečko- II krug.

Tenderska dokumentacija Redovan plan 2017. - Aneks II dio B, ŠG Majevičko-II krug

Tenderska dokumentacija- Aneks II dio B, ugostiteljske usluge za Srebrenik

Tenderska dokumentacija- Aneks II dio B, Gornja Drinjača odjel 79

Tenderska dokumentacija Redovan plan 2017.- Aneks II dio B, ŠG Vlaseničko

Tenderska dokumentacija Redovan plan 2017. - Aneks II dio B,ŠG Majevičko

Tenderska dokumentacija- Aneks II dio B, Srednja Drinjača odjeli 64,64-1,63,66,67,68

Tenderska dokumentacija Redovan plan 2017. god.-Aneks II dio B, ŠG Sprečko

Tenderska dokumentacija Redovan plan 2017.god.-Aneks II dio B, ŠG Konjuh

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, zdravstvene usluge-sistematski pregledi radnika

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, GJ Sapna Lok. rijeka  odjel 74

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, GJ Gornja Drinjača odjeli 18, 69

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, GJ Gornja Drinjača odjel 94

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, ugostiteljske usluge

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, GJ Gornja Drinjača odjeli 22, 54, 90

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B GJ Maoča odjel 42, 44

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B GJ Donja Drinjača odjel 66

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, GJ Sapna lokanjska rijeka odjel 91

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B S. Drinjača odjeli 39,40.

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B,Gostelja odjeli 104,104-1,106

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, Gostelja odjeli 95, 101

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, Gornja Drinjača, Srednja Drinjača, Gostelja odjeli 108, 122, 25, 121/1 drugi krug

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, Gornja Drinjača odjeli 5, 9.

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, Gornja Drinjača odjeli 79, 81

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, Gostelja odjeli 108, 122, 25, 121-1

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, Srednja Drinjača odjel 31

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, Gornja Drinjača odjeli 64

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, Gornja Drinjača odjeli 64, 112, 96.

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, Gostelja  odjeli 113, 111, 114.

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B,Gornja Drinjača odjel 82

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B,Gornja Drinjača odjel 125

Tenderska dokumentacija - Aneks II dio B, Gornja Drinjača odjeli 2,112.

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga Sanitarne sječe, primicanja i izvoza ŠDS u šumariji Gornja Drinjača

Primicanje oblovine panj – traktorska vlaka, i iznosa cijepanih drvnih sortimenata, ŠG 'Vlaseničko' Turalići - Kladanj


0 0