NEDRVNI (SEKNDARNI) ŠUMSKI PROIZVODI

 Nedrvnim (sekundarnim)šumskim proizvodima smatraju se: ljekovito i aromatsko bilje, šumski plodovi (pitomi kesten, orah, lješnjak, divlja jabuka i kruška, šipak, borovnica, malina, drenjina, trnina, jagoda i dr.), gljive, puževi, rakovi, pijavice, lišajevi, mahovine, iglice, češeri-šišarice, kra ljekovitog drveća, smola, pijesak, kamen.

Površina Državnih šuma i šumskog zemljišta na Tuzlanskom kantonu podjeljena je u četri šumsko privredna područja (ŠPP-a) i to:

- ŠPP Konjuh ............. 23. 490 ha,

- ŠPP Sprečko ............ 32. 173 ha,

- ŠPP Majevičko ........ 11. 750 ha,

- ŠPP Vlaseničko .......   5. 022 ha,

JP „Šume TK“ ........... 72. 435 ha,

Iskorištavanje, sakupljanje i promet nedrvnih (sekundarnih) šumskih proizvoda regulisano je Zakonom o šumama TK-a i Pravilnikom o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo i nedrvne (sekundarne) šumske proizvode te o uzgoju, iskorišćavanju, sakupljanju i prometu nedrvnih (sekundarnih) šumskih proizvoda („Službene novine TK-a broj: 09/17).

Berač je fizičko lice-pojedinac koji za svoje potrebe sakupi do dva kilograma nedrvnih šumskih proizvoda,

Sakupljač je edukovano lice koje vrši sakupljanje nedrvnih šumskih proizvoda za potrebe otkupljivača i ima akreditaciju otkupljivača,

Otkupljivač je pravno lice registrovano za otkup, preradu i promet nedrvnih šumskih proizvoda u skladu sa zakonskim propisima.

Najrasprostranjenije biljne vrste čije se branje zbog mjera zaštite podvodi pod kontrolu i nadzor su:
 
01. Gentiana lutea – srčanik, lincura
03. Teucrium montanum – trava iva
03. Valeriana officinalis – odoljen
04. Satureja montana – vrisak, ćubra
05. Thymus sp. – majčina dušica
06. Crataegus monogyna – glog bijeli
07. Crataegus oxyacantha – glog crveni
08. Sambucus nigra – zova
09. Fragaria vesca – jagoda šumska
10. Rosa canina – šipurak
11. Hypericum perfoliatum – gospina trava
12. Atropa belladonna – velebilje 13. Orhis maior – kaćun 14. Colchicum autumnale – mrazovac 15. Viscum album – imela bijela 16. Convallaria majalis – đurđevak 17. Tilia sp. – lipa 18. Viola odorata – ljubičica 19. Betula pendula – breza 20. Evernia prunastri – hrastov lišaj 21. Asperula odorata – lazarkinja 22. Vaccinium myrtilus – borovnica 23. Arctostaphyllos uva-ursi – medvjetka 24. Juniperus communis – kleka 25. Juniperus sibirica – patuljasta kleka 26. Castanea sativa – pitomi kesten 27. Rubus idaeus – malina 28. Rubus sp. – kupina 29. Prunus spinosa – trnjina 30. Malis sylvestris – divlja, šumska jabuka 31. Sorbus aucuparia – jarebika 32. Sorbus domestica – oskoruša 33. Cornus mas – drijen 34. Cyclamen purpurascens – ciklama 35. Crocus neapolitanus – šafran, kaćunak 36. Gladiolus illyricum – gladiola 37. Narcissus radiflorus – narcis 38. Corylus colurna – lijeska.

Vrstu, količinu, mjesto, način i vrijeme sakupljanja nedrvnih šumskih proizvoda određuje korisnik šuma(JP „Šume TK“) vodeći računa,

  1. a) da ne dođe do narušavanje strukture nedrvnih šumskih proizvoda i staništa
  2. b) kod sakupljanja nedrvnih šumskih proizvoda potrebno je da se sačuva za regeneraciju: lukovica 50%, lišća 50%, biljaka 20%, cvijetova 30%, sjemena 30%,

Branje gljiva može se vršiti pod sledećim uslovima:

  1. a) da se prilikom branja gljiva ne oštećuje i ne odnose micelije, te je potreno gljive brati oprezno, zavrnuti i otrgnuti rukom neposredno iznad zemlje,
  2. b) da se ne beru i oštećuju stari crvljivi primjerci gljiva, kako bi oni na istom mjestu ostavili svoje spore,
  3. c) da se ne beru dorasli primjerci gljiva, smrčak i lisičarka ispod 3 cm visine od površine zemljišta i vrganj ispod 5 cm visine od površine zemljišta,
  4. d) da se prilikom branja gljiva koje rastu u skupinama vrši odabir, tj. da se ostavlja najmanje 20% primjeraka gljiva radi rasipanja spora i održavanja vrste,
  5. e) gljive koje se ne beru ne smiju se oštećivati,

Sankcijama podliježu svako fizičko i pravno lice koje postupaju suprotno navedenom Pravilniku u iskorištavanju, sakupljanju i prometu nedrvnih šumskih proizvoda za područje Tuzlanskog kantona,

JP „Šume TK“ DD Kladanj je pristupilo izgradnji sistema po kojem će se vršiti organizovani otkup nedrvnih (sekundarnih) šumskih proizvoda putem Javnog poziva na području Državnih šuma Tuzlanskog kantona. S obzirom na ukupnu površinu šuma i šumskog zemljišta na području TK-a, menadžment je prepoznao potencijal u nedrvnim šumskim proizvodima kao izvor zarade dodatnog prihoda i dodatne zarade za lokalno stanovništvo s tim da to sakupljanje ne bude na štetu bilo koje vrste ili eko sistema.

 
 
0 0