Kapital i struktura kapitala

Javno preduzeće «Šume Tuzlanskog kantona» dioničko društvo Kladanj je Kantonalno šumsko privredno društvo koje gospodari šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu na području Tuzlanskog kantona.

Preduzeće je organizovano u skladu sa Zakonom o šumama FBiH, Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima.

Broj upisa u sudski registar: U/I-1105/05 od 10.08.2005.

Broj rješenja o upisu emitenata kod Komisije: 03/02-19-545/05 od 27.10.2005.

ID broj: 4209129520001

Broj uvjerenja PDV registra: 209129520001

Osnovna djelatnost: Uzgoj, zaštita i iskorištavanje šuma

Šifra djelatnosti: 02.011

Broj zaposlenih: 535 (od čega; VSS i VŠ-50, SSS-160, VK-5, KV-152 i ostali 167.)

Osnivački kapital preduzeća čini 49.354 dionice nominalne vrijednosti 50,00 KM od čega 51% je državno vlasništvo, a 49% kapitala čini dionički-privatizirani kapital. U strukturi kapitala nije sadržana vrijednost šuma, šumskog zemljišta i šumskih komunikacija što je u cijelosti ostalo u vlasništvu države.

Vrijednost osnivačkog kapitala:

1.Državni kapital = 1.258.533,00 KM; (51%) 2.Dionički kapital = 1.209.178,00 KM; (49%) 3.Ukupno kapital = 2.467.711,00 KM;(100%)

Dionice:

1.Broj dionica: 49.354

2.Vrsta dionica: obične

Nominalna vrijednost: 50,00 KM

Preduzeće je pravni sljednik preduzeća šumarstva koja su gospodarila šumsko-privrednim područjima u teritorijalnim granicama današnjeg kantona i koja su egzistirala po tadašnjoj pravnoj legislativi, odnosno bila su preduzeća u društvenoj svojini.

0 0