Slika 102


U skladu sa zaključcima i odlukama sa sastanka Organizacionog odbora "VI. Šumarijade FBiH-Tuzla 2019.", održane 18.07.2019 godine na Igmanu usvojene su finalne verzije pravilnika i to:
- Pravilnik sportskih discilina,
- Pravilnik takmičenja šumskih radnika sjekača.

0 0