OSNOVNI PODACI O ŠUMAMA I ŠUMSKOM FONDU NA TUZLANSKOM KANTONU

Od 2001 do 2004 godine na svim Šumsko-gospodarskim područjima („Sprečko“,“Konjuh“, „Majevičko“ i „Vlaseničko“) preduzeće je izvršilo inventuru šuma i izradilo 4 „Šumsko-Gospodarske osnove“ odnosno desetogodišnje planove kompletnog gospodarenja šumama u državnom vlasništvu na području TK.
0 0