KONTAKT OSOBE

edin_sahbaz@yahoo.com  / 061 356 287: Edin Šahbazović, Izvršni Direktor ŠG Sprečko
hergic.nedzad@hotmail.com  /061 721 933 :Nedžad Hergić Šef tehničkih poslova i pripreme rada
seidcorbic@hotmail.com  / 061 733 471: Seid Čorbić, Upravnik šumarije Tuzla
elvis­_hasic@yahoo.com  / 061 504 121: Elvis Hasić,  Upravnik Šumarije Banovići
a_ilma@hotmail.com  / 061 445 639: Ilma Ahmetagić  Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma Šumarija Tuzla
semir_babajic@live.com  / 061 654 360: Semir Babajić Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma
Šumarija Banovići
0 0