Osnovna djelatnost Preduzeća je uzgoj i zaštita šuma čemu se posvećuje posebna pažnja u cilju očuvanja i unapređenja osnovnih funkcija šuma i to:
  • ekološku,
  • zaštitnu,
  • sociološku i
  • proizvodnu

Šume našeg kraja su prirodna tvorevina. Oponašajući snagu prirode podstičemo prirodnu obnovu šumskih sastojina. Tamo gdje to nije moguće pristupamo podizanju, njezi i održavanju višegodišnjih biljnih nasada tzv. «šumskih kultura» u svim razvojnim fazama. Poučeni dosadašnjim iskustvima podižemo mješovite šumske kulture lišćara i četinara primjenjujući savremene metode uzgoja uglavnom autohtonih vrsta šumskog sadnog materijala.
GODIŠNJI OBIM RADOVA PREMA VAŽEĆIM ŠGO (PROŠIRENA BIOLOŠKA REPRODUKCIJA) :

Vrsta radovaha
Pošumljavanje i popunjavanje42,12
Njega kultura42,12
Sveukupno84,24

PLANIRANA GODIŠNJA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE PROŠIRENE BIOLOŠKE REPRODUKCIJE PO VAŽEĆIM ŠG. OSNOVAMA:

Šumsko gazdinstvoŠumsko uzgojni radoviIzrada projekata, studija i ostalo
„Konjuh“25.000 KM45.000 KM
„Sprečko“105.000 KM62.000 KM
„Majevičko“31.712 KM10.000 KM
„Vlaseničko“13.382 KM4.460 KM
Ukupno175.094 KM121.460 KM

GODIŠNJI OBIM RADOVA PREMA VAŽEĆIM ŠGO -JEDNOSTAVNA BIOLOŠKA REPRODUKCIJA-


Šumsko gazdinstvoŠumsko uzgojni radoviIzrada projekata, studija i ostalo
„Konjuh“25.000 KM45.000 KM
„Sprečko“105.000 KM62.000 KM
„Majevičko“31.712 KM10.000 KM
„Vlaseničko“13.382 KM4.460 KM
Ukupno175.094 KM121.460 KM

GODIŠNJI OBIM RADOVA PREMA VAŽEĆIM ŠGO -JEDNOSTAVNA BIOLOŠKA REPRODUKCIJA-

Vrsta radovaha
Obnova šume pošumljavanjem
Sadnim materijalom
131,04
Popunjavanje kultura i prirodnog
podmlatka
44,30
Njega kultura181,41
Njega prirodnog podmlatka31,50
Priprema zemljišta za prirodnu obnovu89,62
Indirektna konverzija160,58
Sveukupno638,45

PLANIRANA GODIŠNJA SREDSTVA ZA FINANSIRANJE JEDNOSTAVNE BIOLOŠKE REPRODUKCIJE PO VAŽEĆIM ŠGO

ŠGŠumsko uzgojni radovi
„Konjuh“218.055 KM
„Sprečko“340.750 KM
„Majevičko“52.425 KM
„Vlaseničko“129.508 KM
Ukupno740.738 KM

PODRUČJA NA KOJIMA SE IZVODE ŠUR- I SU:

ŠGŠumarijaGospodarska jedinicaOdjeli
KonjuhG.DrinjačaGornja Drinjača1-128
S.DrinjačaSrednja Drinjača1-86, 89-92 
GosteljaGostelja1-40, 43, 44, 56-177 
SprečkoBanovićiOskova1-154
Turija1-28, 31-33, 36-70  
TuzlaTurija29, 71-142 
Mala Spreča1-7, 9-18, 20-27, 41-44, 46-64  
Rudenik Svatovac1-53  
Majevica Jala1-58  

Gornja Spreča1-98, 185 
 
Šemunica1-30, 32-47  
MajevičkoČelićMajevica-Jablanička rijeka93-97, 99-174
Janja-Tavna5-21, 35-63, 81,82 
 
Maoča3-5  
SrebrenikMaoča14-31, 39-61, 77-89 
Tinja-Bistrica1-29, 40  
VlaseničkoJelovikDonja Drinjača52, 53, 57-69, 71
JelicaSapna-Lokanjska rijeka47-49, 54-60, 62-122, 167-179, 190-194

TABELARNI PREGLED PLANIRANIH ŠUMSKO UZGOJNIH RADOVA ZA 2011. GODINU:
0 0