ORGANIZACIONE JEDINICE


ŠUMSKO GAZDINSTVO "SPREČKO POLJE"


Red.br.Gospodarska jedinicaBroj odjelaOdjeli
4Oskova1541-154
5Gornja Spreča991-98, 185
6Mala Spreča581-7, 9-18, 20-27, 41-44, 46-64
7Rudenik Svatovac531-53
8Majevica Jala581-58
9Turija1371-29, 31-33, 36-136, 138-142
10Šemunica451-30, 32-47

Detaljne mape gospodarskih jedinica

"Gornja Spreča"

Mala Spreča
Oskova - šira kategorija šuma
Rudenik - Svatovac
Rudenik - Svatovac (putevi)
Turija
"Majevica - Jala"

Mala Spreča - putevi
Oskova (GK)
Rudenik - Svatovac I
Šemunica
Turija I
"Majevica - Jala (putevi)"
Oskova
Oskova (putevi)
Rudenik - Svatovac (GK)
Šemunica (putevi)

ŠUMSKO GAZDINSTVO "VLASENIČKO"

Red.br.Gospodarska jedinicaBroj odjelaOdjeli
15Donja Drinjača1652, 53, 57-69, 71
16Sapna-Lokanjska rijeka8847-49, 54-60, 62-122, 167-179, 190-194

Detaljna mapa kompletnog šumskog gazdinstva "Vlaseničko"
Sapna, Lokanjska rijeka (dio)
Donja Drinjača (dio)

ŠUMSKO GAZDINSTVO "KONJUH"

Red.br.Gospodarska jedinicaBroj odjelaOdjeli
1Gornja Drinjača1411-128
2Srednja Drinjača941-86, 89-92
3Gostelja1691-40, 43, 44, 56-177

Detaljna mapa šumskog gazdinstva "Konjuh"

ŠUMSKO GAZDINSTVO "MAJEVIČKO"

Red.br.Gospodarska jedinicaBroj odjelaOdjeli
11Majevica-Jablanička rijeka1751-175
12Janja-Tavna1251-125
13Maoča941-94
14Tinja-Bistrica401-40

Detaljna mapa kompletnog šumskog gazdinstva "Majevičko"
Tinja - Bistrica
Janja - Tavna
Maoča
Majevica - Jablanička rijeka
0 0