KONTAKT OSOBE

Izv.Direktor Š.G “Konjuh” Kladanj M. tel:061/875-802
mail:
amelmazalovic@gmail.com

Šef.teh.posl.i pripreme rada Musić Senad, tel: 061/349-401:
mail:
senadmusic989@gmail.com

Upravnik R.J “Gornja Drinjača” Šuvalić Edin, tel: 062/387-504:
mail:
edin.suvalic@yahoo.com

Upravnik R.J “Srednja Drinjača” Nevres Begić tel: 061/794-173:
mail: nevres82@gmail.com

Upravnik R.J “Gostelja” Šarac Adnan, tel: 061/221-998:
mail: adnanstksarac@gmail.com 

0 0