NOVOSTI I OBAVJEŠTENJA


Saopštenje za javnost JP Šume TK DD Kladanj povodom Međunarodnog dana šuma 21. 03. 2020. godine

 

prije 2 sedmice
Slika

   Šume na palneti Zemlji su ugrožene. Gubitak šuma nastavit će se zbog klimatskih promjena unatoč globalnim naporima za smanjenjem ispuštanja u atmosferu plinova s učinkom staklenika. Šume su danas ugrožene bespravnim sječama, deforestacijom radi dobijanja poljoprivrednog zemljišta, od lošeg gospodarenja, požara, poremećenog režima voda, insekata, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda, kiselih kiša i ....


VI vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“

 

 

prije 3 sedmice

                Na osnovu člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), Zahtjeva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, broj: 04/1-22-3959/20 od 28.02.2020. godine, te u vezi sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-22-3959/20 od 25.02. 2020. godine, Odluke Nadzornog odbora JP “Šume TK“ dd Kladanj broj: 2471/20 od 11.03.2020. godine, a sve u skladu sa članom 97. i 130. Statuta JP “Šume TK” dd Kladanj, Nadzorni odbor Preduzeća, objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju VI vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd
Kladanj, za dan 30.03.2020.godine
 
I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj da će se VI vanredna Skupština dioničara održati dana 30.03.2020.godine (ponedeljak), sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1. 

Sazivač VI vanredne 
Skupštine dioničara JP “Šume TK“ dd Kladanj je Nadzorni odbor Preduzeća.Slika 111

MINISTAR DAO PODRŠKU UPRAVI I NADZORNOM ODBORU JP ŠUME TK KLADANJ


ODRŽANA UPRAVA JP “ŠUME TK” DD KLADANJ


Slika 110

Slika 109


Javni poziv za odstrel divljači

Ikona

prije 8 mjeseci
Slika

 Javni poziv za odstrel divljači

Godišnjim planom gazdovanja Posebnim lovištem „Konjuh“ JP „Šume TK“ DD Kladanj, za lovnu 2019/2020 godinu planiran je odstrel divlje svinje i vuka. 

CJENOVNIK ODSTRJELA I UPOTREBA DIVLJAČI TE DRUGIH USLUGA U LOVIŠTU JE NA BAZI TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI BROJ 10-02/1-1610-1/12 OD 22.08.2012 godine.

Cjenovnik odstrjela divljači i usluga u lovu mozete preuzeti na sledecem link

http://jpsumetk.ba/obavjestenja

 

Međunarodni dan šuma 2019

 

prije 1 godinu
Slika
Obilježen Međunarodni dan šuma 21. Mart 2019.g.
JP “Šume Tuzlanskog kantona” DD Kladanj su u partnerstvu sa JU OŠ “Stupari” Kladanj, Ekološkim savezom “Eko-Zeleni” Tuzlanskog kantona obilježile Međunarodni dan šuma 21. Mart 2019.g. sa prigodnim programom.
U obilježavanju ovog značajnog datuma učestvovali su i predstavnici Planinarskih društava; “Miljkovac” Kladanj, “Drenik” Živinice, “Varda” Banovići i “Konjuh” Tuzla, JP “Karaula” Kladanj učenici i nastavnici JU OŠ “Stupari” Stupari, te uposlenici JP “Šume TK” DD Kladanj i drugi predstavnici. Program obilježavanja se sastojao od tačaka koje su učenici posvetili o značaju šume za život na planeti zemlji kroz prezentacije, literarne radove, crteže, pjesmu i igru. Drugi dio programa bio je posvećen simboličnoj sadnji sadnica smrče i crnog bora u dvorištu škole zajedno sa učenicima. Poslije sadnje upriličena je dodjela sadnog materijala sadnica četinara planinarskim društvima i Ekološkom savezu “Eko – Zeleni ”Tuzlanskog kantona. Ukupno je donirano 1.000 komada sadnica. Za obilježavanje ovoga značajnog datuma preduzeće kao društveno odgovorna kompanija objavila je Javni poziv za doniranje sadnog materijala svim ineresnim skupinama sa područja Tuzlanskog kantona, koje vole i brinu za prirodu i okoliš. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana šuma preduzeće je u svim organizacionim jedinicama bilo organizovalo sakupljanje smeća u državnim šumama koje ostavljaju neodgovorni građani.
Sa ovog skupa poslata je snažna poruka preko medija o značaju šume, trenutnom stanju šume, obavezama koje čovjek, ineresne skupine , upravitelj i korisnik šuma moraju da poduzmu kako bi zaštitili i unaprijedili stanje u šumama na principima održivog gospodarenja šumama.
Čuvajmo šume jer šume su život!
Slika
    Dana 22.11.2018. godine u sklopu realizacije Plana šumskouzgojnih radova za 2018.godinu, uposlenici Š.G.“SPREČKO“ Živinice (direkcija  gazdinstva i šumarija Banovići) sproveli su akciju pošumljavanja šumskih površina sadnjom sadnica četinara na dvije odvojene lokacije.    Uposlenici direkcije izvršili su sadnju  ...
Slika 95
Slika 98
Slika 97
Slika 99
Slika 96

JP "ŠUME TK" PUT SPASA

03.08.2018 08:12
Slika
Javno preduzeće „Šume Tuzlanskog kantona“, je organizovano učestvovalo sa trideset predstavnika, koji su dostojanstveno prošli stazu zločina, stradanja, nade  i spasa. Nezuk - Baljkovica - Parlog - Crni Vrh - Snagovo - Liplje - Jošanica - Donja Kamenica - Bakrači - Glodi - Udrč - Cerska - Kaldrmica - Đugum - Mr...
Slika 91
Slika 92
Slika 94

Svjetski dan šuma

18.04.2018 09:54
Slika
Dana 21.03.2018. godine u organizaciji JP „Šume TK“ DD Kladanj priređeno je obiljžavanje Svjetskog dana Šuma, koje je održano u planinarskom domu „Drenik“. Učešće u obilježavanju svjetskog dana šuma uzeli su pored domaćina Planinarskog društva „Drenik“ Živinice; Planinarsko  društvo „Varda“ Banovići; Planinarsko društvo ...

Akcija šumara ŠG „Sprečko“ na saniranju pristupnog puta

Slika 88
Slika 89
0 0