Tenderska dokumentacija

„Tenderska dokumentacija se može preuzeti na web stranici ugovornog organa, uz obavezno pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta tenderska dokumentacija, kao i datum i vrijeme preuzimanja tenderske dokumentacije. Ponuđači koji preuzmu tendersku dokumntaciju, a ne obavjeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatraće se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.“
Pismeno obavještenje o preuzetoj tenderskoj dokumentaciji šaljite na adnana.h@jpsumetk.ba.Aneks II dio B,Sanit. sječa i izrada ,prim. izvoz i iznos ŠDS u šumariji G. Drinjača odjel 116, Srednja Drinjača odjeli 22,51,52 i 78 i Gostelja 106

icon
Tenderska dokumentacija Usluge sanitarne sječe i izrade,primicanja,izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata u šumariji Gornja Drinjača (odjeli 80,81,95),šumariji Gostelja odjel 121/1

Tenderska dokumentacija Redovan plan sanitarne sječe 2017.- Aneks II dio B, ŠG Konjuh- II krug

Tenderska dokumentacija Redovan plan 2017.- Aneks II dio B, ŠG Sprečko- II krug-Ispravka količina

Tenderska dokumentacija Redovan plan 2017.- Aneks II dio B, ŠG Vlaseničko- II krug.

Tenderska dokumentacija Redovan plan 2017.- Aneks II dio B, ŠG Sprečko- II krug.

Tenderska dokumentacija Redovan plan 2017. - Aneks II dio B, ŠG Majevičko-II krug

Tenderska dokumentacija- Aneks II dio B, ugostiteljske usluge za Srebrenik

Tenderska dokumentacija- Aneks II dio B, Gornja Drinjača odjel 79

Tenderska dokumentacija Redovan plan 2017.- Aneks II dio B, ŠG Vlaseničko

Tenderska dokumentacija Redovan plan 2017. - Aneks II dio B,ŠG Majevičko

Tenderska dokumentacija- Aneks II dio B, Srednja Drinjača odjeli 64,64-1,63,66,67,68

Tenderska dokumentacija Redovan plan 2017. god.-Aneks II dio B, ŠG Sprečko

Tenderska dokumentacija Redovan plan 2017.god.-Aneks II dio B, ŠG Konjuh

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, zdravstvene usluge-sistematski pregledi radnika

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, GJ Sapna Lok. rijeka  odjel 74

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, GJ Gornja Drinjača odjeli 18, 69

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, GJ Gornja Drinjača odjel 94

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, ugostiteljske usluge

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, GJ Gornja Drinjača odjeli 22, 54, 90

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B GJ Maoča odjel 42, 44

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B GJ Donja Drinjača odjel 66

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, GJ Sapna lokanjska rijeka odjel 91

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B S. Drinjača odjeli 39,40.

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B,Gostelja odjeli 104,104-1,106

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, Gostelja odjeli 95, 101

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, Gornja Drinjača, Srednja Drinjača, Gostelja odjeli 108, 122, 25, 121/1 drugi krug

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, Gornja Drinjača odjeli 5, 9.

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, Gornja Drinjača odjeli 79, 81

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, Gostelja odjeli 108, 122, 25, 121-1

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, Srednja Drinjača odjel 31

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, Gornja Drinjača odjeli 64

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, Gornja Drinjača odjeli 64, 112, 96.

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B, Gostelja  odjeli 113, 111, 114.

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B,Gornja Drinjača odjel 82

Tenderska dokumentacija-Aneks II dio B,Gornja Drinjača odjel 125

Tenderska dokumentacija - Aneks II dio B, Gornja Drinjača odjeli 2,112.

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga Sanitarne sječe, primicanja i izvoza ŠDS u šumariji Gornja Drinjača

Primicanje oblovine panj – traktorska vlaka, i iznosa cijepanih drvnih sortimenata, ŠG 'Vlaseničko' Turalići - Kladanj
0 0