NOVOSTI I OBAVJEŠTENJA

Skupštine dioničara JP “Šume TK“

 

prije 2 mjeseci

Na osnovu člana 230. i 232. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ broj: 81/15), Zahtjeva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK broj: 04/1-26-22555-3/19 od 26.11.2019.godine, Odluke Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK broj: 04/1-26-22555-2/19 od 26.11.2019.godine, te člana 5. Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP “Šume TK” d.d. Kladanj, sekretar Preduzeća, objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju V vanredne Skupštine dioničara JP “Šume TK“ d.d.

Kladanj, za dan 13.12.2019.godine

I

Obavještavaju se dioničari Javnog preduzeća ”Šume Tuzlanskog kantona” dioničko društvo Kladanj da će se V vanredna Skupština dioničara održati dana 13.12.2019.godine (petak), sa početkom u 1300 sati, u prostorijama Direkcije Preduzeća u Kladnju, ul. Fadila Kurtagića br.1. 

Sazivač V vanredne Skupštine dioničara JP“Šume TK“d.d. Kladanj je većinski dioničar - Vlada TK


Ikona

prije 6 mjeseci
Slika

 Javni poziv za odstrel divljači

Godišnjim planom gazdovanja Posebnim lovištem „Konjuh“ JP „Šume TK“ DD Kladanj, za lovnu 2019/2020 godinu planiran je odstrel divlje svinje i vuka. 

CJENOVNIK ODSTRJELA I UPOTREBA DIVLJAČI TE DRUGIH USLUGA U LOVIŠTU JE NA BAZI TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI BROJ 10-02/1-1610-1/12 OD 22.08.2012 godine.

Cjenovnik odstrjela divljači i usluga u lovu mozete preuzeti na sledecem link

http://jpsumetk.ba/obavjestenja

 

Međunarodni dan šuma 2019

 

prije 10 mjeseci
Slika
Obilježen Međunarodni dan šuma 21. Mart 2019.g.
JP “Šume Tuzlanskog kantona” DD Kladanj su u partnerstvu sa JU OŠ “Stupari” Kladanj, Ekološkim savezom “Eko-Zeleni” Tuzlanskog kantona obilježile Međunarodni dan šuma 21. Mart 2019.g. sa prigodnim programom.
U obilježavanju ovog značajnog datuma učestvovali su i predstavnici Planinarskih društava; “Miljkovac” Kladanj, “Drenik” Živinice, “Varda” Banovići i “Konjuh” Tuzla, JP “Karaula” Kladanj učenici i nastavnici JU OŠ “Stupari” Stupari, te uposlenici JP “Šume TK” DD Kladanj i drugi predstavnici. Program obilježavanja se sastojao od tačaka koje su učenici posvetili o značaju šume za život na planeti zemlji kroz prezentacije, literarne radove, crteže, pjesmu i igru. Drugi dio programa bio je posvećen simboličnoj sadnji sadnica smrče i crnog bora u dvorištu škole zajedno sa učenicima. Poslije sadnje upriličena je dodjela sadnog materijala sadnica četinara planinarskim društvima i Ekološkom savezu “Eko – Zeleni ”Tuzlanskog kantona. Ukupno je donirano 1.000 komada sadnica. Za obilježavanje ovoga značajnog datuma preduzeće kao društveno odgovorna kompanija objavila je Javni poziv za doniranje sadnog materijala svim ineresnim skupinama sa područja Tuzlanskog kantona, koje vole i brinu za prirodu i okoliš. U povodu obilježavanja Međunarodnog dana šuma preduzeće je u svim organizacionim jedinicama bilo organizovalo sakupljanje smeća u državnim šumama koje ostavljaju neodgovorni građani.
Sa ovog skupa poslata je snažna poruka preko medija o značaju šume, trenutnom stanju šume, obavezama koje čovjek, ineresne skupine , upravitelj i korisnik šuma moraju da poduzmu kako bi zaštitili i unaprijedili stanje u šumama na principima održivog gospodarenja šumama.
Čuvajmo šume jer šume su život!
Slika
    Dana 22.11.2018. godine u sklopu realizacije Plana šumskouzgojnih radova za 2018.godinu, uposlenici Š.G.“SPREČKO“ Živinice (direkcija  gazdinstva i šumarija Banovići) sproveli su akciju pošumljavanja šumskih površina sadnjom sadnica četinara na dvije odvojene lokacije.    Uposlenici direkcije izvršili su sadnju  ...
Slika 95
Slika 98
Slika 97
Slika 99
Slika 96

JP "ŠUME TK" PUT SPASA

03.08.2018 08:12
Slika
Javno preduzeće „Šume Tuzlanskog kantona“, je organizovano učestvovalo sa trideset predstavnika, koji su dostojanstveno prošli stazu zločina, stradanja, nade  i spasa. Nezuk - Baljkovica - Parlog - Crni Vrh - Snagovo - Liplje - Jošanica - Donja Kamenica - Bakrači - Glodi - Udrč - Cerska - Kaldrmica - Đugum - Mr...
Slika 91
Slika 92
Slika 94

Svjetski dan šuma

18.04.2018 09:54
Slika
Dana 21.03.2018. godine u organizaciji JP „Šume TK“ DD Kladanj priređeno je obiljžavanje Svjetskog dana Šuma, koje je održano u planinarskom domu „Drenik“. Učešće u obilježavanju svjetskog dana šuma uzeli su pored domaćina Planinarskog društva „Drenik“ Živinice; Planinarsko  društvo „Varda“ Banovići; Planinarsko društvo ...

Akcija šumara ŠG „Sprečko“ na saniranju pristupnog puta

Slika 88
Slika 89
0 0