NOVOSTI I OBAVJEŠTENJA
Slika
JAVNO PREDUZEĆE „ŠUME TUZLANSKOG KANTONA“DIONIČKO DRUŠTVO KLADANJ Ul.Fadila Kurtagića 1, 75280 Kladanj  Tel: 035/621-212;  fax: 035/621-075; web:www:jpsumetk.ba; e-mail: jpsumetk@bih.net.ba;  Broj:     6211 / 18 Datum: 08.06.2018.godine  Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o ustupanju Vile „Zlaća“ pod zakup broj:6185-0...

Svjetski dan šuma

18.04.2018 09:54
Slika
Dana 21.03.2018. godine u organizaciji JP „Šume TK“ DD Kladanj priređeno je obiljžavanje Svjetskog dana Šuma, koje je održano u planinarskom domu „Drenik“. Učešće u obilježavanju svjetskog dana šuma uzeli su pored domaćina Planinarskog društva „Drenik“ Živinice; Planinarsko  društvo „Varda“ Banovići; Planinarsko društvo ...

Akcija šumara ŠG „Sprečko“ na saniranju pristupnog puta

Slika 88
Slika 89
0 0