Pošumljavanje

 

31.10.2023 09:14
 
J.P.“Šume TK“ DD Kladanj u narednom periodu realizuje projekte jesenjeg pošumljavanja čije izvršenje je planirano uslugama kooperanata, vlastitom radnom snagom te putem dobrovoljnog rada od strane ekoloških udruženja, lovačkih društava sa područja Tuzlanskog kantona, ribolovačkih udruženja i drugih ljubitelja prirode.

U subotu 28.10.2023.godine u organizaciji J.P.“Šume TK“ DD Kladanj provedena je akcija pošumljavanja od strane udruženja građana biciklističkog kluba BK „Konjuh“ Banovići i automoto kluba AMK Banovići, udruženja koja već tradicionalno uzimaju učešće u podizanju novih zasada na obroncima planine Konjuhu te time daju svoj doprinos u očuvanju prirode. Pošumljavanje je izvršeno u odjelu 132 G.J.“Oskova“ na lokalitetu Kicelj. Zasađeno je ukupno 800 komada sadnica crnog bora.

J.P.“Šume TK“ DD Kladanj se zahvaljuje članovima navedenih udruženja koji su uzeli učešće u podizanju novih zasada četinara i time pokazali da su opredijeljeni očuvanju prirodnih ljepota planine Konjuh, te poziva i ostale ljubitelje prirode da se pridruže akciji jesenjeg pošumljavanja na području Tuzlanskog kantona.
0 0