Obavjestenje za licitaciju 22.05.2023.

 

23.05.2023 11:21
 

JP “ŠUME TK“ DD KLADANJ

Broj: 5535/23

Datum: 22.05.2023.god.

 

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I Predmet oglasa

 

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi:

 

 

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

(bez PDV-a)

 

Uži lokalitet

LOT 1

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno(cijepano) drvo kod panja

I/III

233

45,00

Odjel 105

LOT 2

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelica

Ogrevno(cijepano) drvo kod panja

I/III

391

45,00

Odjel 92

LOT 3

„Privatne šume“

Ogrevno(cijepano) drvo mekih lišćara na lageru

I/II

82,80

44,00

Krug Radial Stjepan polje Gračanica

LOT 4

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na panju

I

3

507,00

Odjeli:9,12

II

6

398,00

III

1

313,00

LOT 5

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

2

405,6

Odjel 47

I

11

213,6

II

5

182,4

III

2

158,4

LOT 6

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci j/s na lageru

F

3

298,80

Odjel 59

I

12

254,40

II

7

213,60

III

3

183,60

LOT 7

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci j/s na lageru

F

4

298,80

Odjel 59

I

12

254,40

II

6

213,60

III

3

183,60

 

 

 

 

 

 

 

LOT 8

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

7

537,00

Odjel:108,106,98

II

11

428,00

III

12

343,00

LOT 9

ŠG“Sprečko“ Šumarija banovići

Celulozno drvo C.bora na panju

-

2

41,00

Odjel 12

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na panju

I/III

2

48,00

Trupci bukve na panju

I

5

145,00

II

15

119,00

III

30

99,00

Ogrevno(oblo) drvo bukve na panju

I/III

72

48,00

Ogrevno(cijepano) drvo bukve na panju

I/III

28

38,00

Drvo za suhu destilaciju na panju

-

25

23,00

Ogrevno(oblo) drvo pl.lišć. na panju

I/III

21

48,00

Ogrevno(cijepano) drvo pl.lišć. na panju

I/III

1

38,00

LOT 10

ŠG“Sprečko“ Šumarija banovići

Trupci bukve na lageru

I

7

213,60

Odjel 9

II

8

182,40

III

9

158,40

LOT 11

ŠG“Sprečko“ Šumarija banovići

Ogrevno(oblo) drvo bukve na lageru

I/III

22

93,60

Odjel 9

LOT 12

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Ogrevno(oblo) drvo hrasta na lageru

I/III

7

93,60

Odjel 71

Ogrevno(oblo) drvo pl.lišć. lageru

I/III

3

93,60

LOT 13

ŠG“Majevičko“ Šumarija Srebrenik

Trupci bukve na lageru

I

35

213,60

Odjeli:87,89

II

20

182,40

III

15

158,40

LOT 14

ŠG“Majevičko“ Šumarija Srebrenik

Ogrevno(oblo) drvo tv.lišć.na lageru

I/III

30

93,60

Odjeli:87,89

LOT 15

ŠG“Majevičko“ Šumarija Srebrenik

Ogrevno(oblo) drvo tv.lišć.na lageru

I/III

30

93,60

Odjeli:87,89

LOT 16

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci hrasta na lageru

I

8,17

644,40

Odjeli:78,108

II

6,54

513,60

III

6,78

411,60

LOT 17

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Celulozno drvo J/S na lageru

-

23

98,40

Odjeli:61,38

Rudno drvo J/S na lageru

-

2

99,60

LOT 18

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Celulozno drvo J/S na lageru

-

23

98,40

Odjeli:61,38

Rudno drvo J/S na lageru

-

2

99,60

LOT 19

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Celulozno drvo J/S na lageru

-

23

98,40

Odjeli:61,38

Rudno drvo J/S na lageru

-

2

99,60

LOT 20

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Celulozno drvo J/S na lageru

-

23

98,40

Odjeli:61,38

Rudno drvo J/S na lageru

-

2

99,60

LOT 21

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Tehnička oblovina Jela na panju

I/III

63

130,00

Odjel 73

Tehnička oblovina Smrča na panju

I/III

3

130,00

Tehnička oblovina B.bor na panju

I/III

1

115,00

Tanka oblovina četinara na panju

-

9

65,00

Celulozno (oblo) drvo J/S na panju

-

15

47,00

LOT 22

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Trupci hrasta na lageru

I

40

644,40

Odjel 105

II

30

513,60

III

30

411,60

LOT 23

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gostelja

Ogrevno(oblo) dro hrasta na lageru

I/III

40

93,60

Odjel 105

LOT 24

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci bukve na lageru

I

15

213,6

Odjeli:16,18

II

25

182,4

III

20

158,4

LOT 25

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

I

2

644,40

Odjeli:16,18

II

4

513,60

III

4

411,60

Kontakt osoba: Mezetović Mirza tel. 035/621-282

 

II Ponuda mora sadržavati

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu Vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti.

 

 

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 29.05.2023. godine do 13:00 sati.

 

 

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci (ponuđači) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

Ponuda za drvne sortimente> ne otvaraj, na adresu:

JP „ŠUME TK“ DD Kladanj, Ulica Fadila Kurtagića broj 1., 75280 Kladanj.

(sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________ ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA: Kupac koji ponudi najbolju cijenu obavezan je prije preuzimanja

drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

  1. rješenje o registraciji (promet drvetom)

  2. PDV-e broj

  3.  

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.

 

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 22.05.2023. godine.

 

V Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 29.05.2023. godine (ponedjeljak) od 13:00 sati u prostorijama direkcije JP „Šume TK“ Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

 

 

VI Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena za LOT !!!

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-ove u roku od 5 dana. Svi ponuđači su dužni položiti 10% licitirane (početne) vrijednosti za LOT-ove za koje dostavljaju ponudu. Ponuđačima koji ne budu najpovoljiniji biti će vraćen novac, a ponuđačima koji ne preuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

D I R E K T O R

Huskić Almir, dipl.ing.šum.

 

0 0