Obavijest o izvršenom pošumljavanju

 

23.11.2018 20:07
Slika
 

    Dana 22.11.2018. godine u sklopu realizacije Plana šumskouzgojnih radova za 2018.godinu, uposlenici Š.G.“SPREČKO“ Živinice (direkcija  gazdinstva i šumarija Banovići) sproveli su akciju pošumljavanja šumskih površina sadnjom sadnica četinara na dvije odvojene lokacije.

   Uposlenici direkcije izvršili su sadnju  ukupno 1700 komada sadnica četinara u odjelu 17. G.J.“Oskova“ , lokalitet Višća gornja – Općina Živinice, dok su uposlenici šumarije Banovići izvršili sadnju 1500 komada sadnica u odjelu 112 G.J.“Oskova“ – lokalitet Hrvati – općina Banovići
0 0