Obavjest o planiranom jesenjem pošumljavanju za 2022. god.

 

29.07.2022 12:27
 


Obavještavamo sve zainteresovane grupacije: Lovačka društva, Planinarska društva, Eko - Zelene, škole i ostala udruženja, da su u toku pripremni radovi za jesenje pošumljavanje četinarskim i lišćarskim sadnim materijalom na području kojim gospodari JP “ŠUME TK“ dd Kladanj, te Pozivamo sve navedene, da nam se pridruže u izvršenju planskih poslova jer  ćemo stim skrenuti pažnju na važnost šuma i široku lepezu polivalentnih funkcija šuma koje imaju!

Svi zainteresovani mogu se prijaviti svakim radnim danom u vremensko periodu od 7,00 - 15,30 sati na sljedeće brojeve telefona:

Direkcija Preduzeća: 035/621-212

 

ŠG “Konjuh“ Kladanj (Direkcija):  035/621-662

Šumarija “Gornja Drinjača”: 035/624-199

Šumarija “Srednja Drinjača”: 035/621-297

Šumarija “Gostelja”: 035/622-365

 

ŠG “Sprečko“ Živinice (Direkcija): 035/774-826

Šumarija “Banovići”: 035/871-360

Šumarija “Tuzla”: 035/253-305       

 

ŠG “Majevičko“ Srebrenik (Direkcija):  035/645-691

ŠG “Vlaseničko“ Kladanj (Direkcija):  035/625-213

0 0